Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

salzseen
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viajethra jethra
salzseen
1934 ad58 500
salzseen
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viainsanedreamer insanedreamer
salzseen
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
salzseen

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

salzseen
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer

June 26 2015

salzseen
salzseen
5504 2a6b
Reposted fromtaSowa taSowa viawiilczek wiilczek
salzseen
salzseen
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viainsanedreamer insanedreamer
salzseen
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara jaką można dostać od życia.
Reposted fromnexxt nexxt viainsanedreamer insanedreamer

June 24 2015

salzseen
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
salzseen
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
salzseen
4921 1868
5479 cdc0 500

whowhatwear:

Ear cuff envy. 

WhoWhatWear.com

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
salzseen
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
salzseen
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viairmelin irmelin
salzseen
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl